Home Информационни технологии
Информационни технологии Е-поща
Автор: Павлин Гюров   

При нас може да намерите професионален съвет и съдействие в някое от следните направления:

  • Системна интеграция. Осигуряване на връзка и автоматичен обмен на информация между ползваните от Вас софтуерни приложения. Например: осигуряване на автоматизирано въвеждане на информация в счетоводната програма Бизнес Навигатор от друго SQL-базирано приложение, което ползвате в дейността си.
  • Разработване на бизнес процеси. Обезпечаване на основните информационни дейности в рамките на бизнес-процеса - събиране, обработка, съхранение и разпространение на необходимата информация. Документално и техническо обезпечаване на бизнес процесите, оптимизация, анализ, намаляване на загубите и на себестойността.
  • Дизайн на специализирани релационни бази данни, съобразени с Вашия бизнес модел или просто с Вашите нужди.
  • Миграция на данни. Прехвърляне на данни от една информационна система в друга, придружено със съответната преработка и преформатиране.
  • Абонаментна поддръжка на хардуер, софтуер и компютърни мрежи.
  • Доставка на както на масово, така и на нетипично компютърно оборудване, например баркод принтери, fan-less компютри и др.
 
© 2024 guga92.com. Български превод: 2009 BULTRANS.
Джумла! е свободен CMS софтуер, лицензиран при условията на GNU/GPL.